سه‌شنبه 2 آذر‌ماه سال 1389
توسط: فرشاد

تاریخ زایمان چگونه مشخص میشود؟

تاریخ زایمان چگونه مشخص میشود؟

حاملگی


در زمانی که سلول تخم جنین تشکیل گردید تا زمانی که از لوله های رحمی عبور نماید و شروع به چسبیدن به جدار رحم نماید3 الی 6 روز طول می کشد و بعد از 14 روز این اتصال محکم تر شده و هورمون حاملگی  B.HCG  در خون فراوان یافت شده و با آزمایش تیتر   B.HCG   می توان به وقوع حاملگی پی برد.


ساده ترین روش حدس زدن حاملگی،عقب افتادن قاعدگی در زنان می باشد ، البته زنانی که قاعدگی های منظمی دارند زود تر میتوانند بارداری خود را حدس بزنند. بنا براین تأخیر قاعدگی اولین علامتی است که زن می تواند بارداری خود را متوجه شود.


آزمایشات برای تعیین حاملگی:


1- آزمایش خون :     7  BHCG الی 14 روز بعد از مقاربت مثبت می شود.


2- آزمایش ادرار :تست    6  GRAVINDEX  الی 14 روز بعد از تأخیر قاعدگی مثبت می شود


3- نوارهای تست آزمایشگاهی یا کیت های حاملگی که بر اساس نوع آن 3 الی 6  روز بعد از تأخیر قاعدگی مثبت می شود. که این نوارها و کیت ها را می توانید از داروخانه ها تهیه نمایید.


 تعیین زمان زایمان


اکثریت زنان به محض اینکه متوجه شدند که باردار هستند اول از همه دوست دارند بدانند که در چه تاریخی زایمان می کنند.

مدت هر حاملگی طبیعی حدود 280 روز معادل 40 هفته پس از شروع آخرین قاعدگی می باشد.


چنانچه بخواهید به شکل ساده زمان زایمان را بدست آوریداز شروع آخرین قاعدگی قبلی خود 280 روز یا 40 هفته جلو بروید ، زمان بدست آمده زمان زایمان است ویا پس از نوشتن تاریخ آخرین قاعدگی (7 روز به روز اضافه کنید) و (3 ماه از ماه کم کنید) و (یک سال به سال اضافه کنید) .به طور مثال اگر تاریخ 3/9/84 شروع آخرین روز قاعدگی بود به این شکل عمل کنید.


 

3       /    9        /       84


7+       /       3-      /        1+


10       /       6        /      85


 تاریخ آخرین قاعدگی =  3/9/84


تاریخ زایمان =    10/6/85